Pitanje Datum
Što misliš o uvođenju e-Dnevnika u nastavu? 28. 11. 2016.
Smatrate li potrebnim i korisnim uvođenje montaže (ugradnje) kamena u sklopu praktične nastave? 2. 2. 2013.
Smatrate li potrebnim i korisnim uvođenje rada na računalno upravljanim strojevima (CNC strojevima) u Klesarskoj školi? 2. 2. 2013.
Smatrate li potrebnim i korisnim uvođenje montaže (ugradnje) kamena u sklopu praktične nastave? 2. 2. 2013.
Zatvori prozor