2019-09-10 14:42:46

OBRANA ZAVRŠNOG RADA NA JESENSKOM ROKU

Obrana završnog ispita na jesenskom roku za učenike koji su zadovoljili kriterije održat će se u četvrtak 12.9.2019. u 14:00.

Sretno


Klesarska škola Pučišća