2019-12-18 09:53:28

NATJEČAJ ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH !!!

Klasa: 602-03/19-02/356

Urbr: 2104-35-01-19-01

                                                    OBRAZOVANJE ODRASLIH

                         UPISI U OBRAZOVANJE ODRASLIH U ŠK.GOD. 2019.

 16., i 17.,18.,19.12 ( ponedjeljak-četvrtak)ujutro, 08-13 h

                                          NA UPISE DONIJETI:

KOPIJE  ( ne moraju bit ovjerene)

  • svjedožba 8. razreda osnovne škole ( za polaznike I. razreda)
  • svjedožbe prethodnih razreda srednje škole ( za polaznike 2.,3., i 4., razreda)
  • završna svjedožba ( za polaznike koji su završili srednju školu)

KOPIJE :

  • osobna karta
  • domovnica
  • rodni list               

Klasa: 602-03/19-02/356

Urbr: 2104-35-01-19-01

                                                    OBRAZOVANJE ODRASLIH

                         UPISI U OBRAZOVANJE ODRASLIH U ŠK.GOD. 2019.

 16., i 17.,18.,19.12 ( ponedjeljak-četvrtak)ujutro, 08-13 h

                                          NA UPISE DONIJETI:

KOPIJE  ( ne moraju bit ovjerene)

svjedožba 8. razreda osnovne škole ( za polaznike I. razreda) svjedožbe prethodnih razreda srednje škole ( za polaznike 2.,3., i 4., razreda) završna svjedožba ( za polaznike koji su završili srednju školu)

KOPIJE :

osobna karta domovnica rodni list               

 

POTVRDA LIJEČNIKA MEDICINE RADA DA JE POLAZNIK ZDRAVSTVENO SPOSOBAN ZA ZANIMANJE KOJE UPISUJE ( trošak liječničkog pregleda polaznik snosi sam, NE kod liječnika opće medicine, već kod bilo kojeg liječnika MEDICINE RADA); tražiti potvrdu ZA ŠKOLOVANJE ( jeftinija od one za zaposlenje, a nama treba upravo ova za školovanje) UGOVOR O NAUKOVANJU U 4 PRIMJERKA ( već pri samom upisu polaznik mora sklopiti ugovor o naukovanju s nekim obrtnikom kod kojeg će obavljati praksu; o tome će izvijestiti školskog profesora – mentora)

 

PODATKE ZA UPLATU UPISNINE POLAZNICI ĆE DOBITI NA DAN KAD SE DOĐU UPISATI.

 

U našoj je školi  moguće pristupiti:

PREKVALIFIKACIJI- za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje koji žele steći stručnu spremu iste obrazovne razine , ali za novo zanimanje.

Polaznicima prekvalifikacije utvrđuje se razlika strukovnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i strukovnog programa za novo zanimanje.

 

NAŠA SU ZANIMANJA:  KLESARSKI TEHNIČAR

Uvjeti: završena srednja četverogodišnja škola

 

OSNOVNE INFORMACIJE ZA POLAZNIKE OBRAZOVANJA ODRASLIH

UGOVOR I RJEŠENJE

Nakon upisa polaznici dobivaju svoj primjer ugovora i rješenja. U ugovoru piše način plaćanja. U slučaju da rate nisu podmirene, polaznici nemaju pravo dolaziti na predavanja, konzultacije ili ispite. U rješenju je popis ispita koje polaznik treba položiti.

 

PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLSKOJ RADIONICI

Obavezan dio je praktična nastava. Kada uzimaju rješenje i ugovor, polaznici će od voditeljice dobiti i ugovor za praktičnu nastavu. Sami pronalaze obrtnika kod kojeg će vršiti praksu ( ukoliko imaju problem s pronalaskom, mogu se konzultirati sa školskim mentorom). U ugovor polaznici ispisuju svoje osobne podatke i potpisšu se na zadnjoj strani. Obrtnik im potpisuje i pečatira ugovore i zatim ga polaznici donose u školu na potpis ravnatelju. Nakon toga voditeljica im daje po primjerak za njih i jedan primjerak za njih i jedan za obrtnika, a jedan ostaje u školi.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

Na samom početku polaznici će imati sastanak s mentorom ( o tome će ih obavijestit voditeljica).

 

Nastavnici strukovnih teorijskih predmeta dat će sate konzultacija kad će polaznici dolaziti na predavanja.

   

ISPITI

Ispiti prema dogovoru s mentorom. Prekvalifikacija- zakonski polažu najprije ispite prvog razreda , pa drugog, pa trećeg, pa četvrtog- ukoliko polože npr. Koji ispit iz trećeg razreda, a da još nisu očistili prvi i drugi, taj će ispit biti nevažeći i morat će ga ponovo polagati!

Ispiti se mogu prijavljivati on line ili u školi.

Web stranica škole glavno je mjesto za sve informacije i treba je redovito pratiti!

 

ZAVRŠNI ISPITI

Završni ispiti se održavaju dva puta godišnje – u 6., i 9. mjesecu.

            Završni rad predstavlja učenikovu samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Završni           rad se sastoji od izrade i obrade, a njima učenik pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja, samostalnost u radu i sposobnost služenja stručnom literaturom i     elektroničkim izvorima podataka.

Praktični dio izrade učenik obavlja u školskoj radionici u kojoj je obavljao praktičnu nastavu.

 

UPUTA ZA POLAZNIKE OBRAZOVANJA ODRASLIH

Predavanja i odrađivanje praktične nastave kao i za prekvalifikaciju.

 

UPLATE:

Upisnina, u 3 rate najviše. Polaznici na predavanjima ( po rasporedu) uspostavljaju kontakte s profesorima, koji im daju upute kako  i kada položiti ispite

 

 

ISPITI:

Od listopada do ožujka, dok traju predavanja, polaznici se s profesorima pojedinačno dogovaraju za polaganje ispita.

Ispiti se mogu prijavljivati on line ili u školi.

 

CIJENA

 Cijene su priložene u cjeniku za Obrazovanje odraslih.

Iznimno, javi li se manji broj polaznika od predviđenog, a polaznici i dalje budu voljni pohađati, moguće je pregovarati proporcionalno većoj cijeni.

Praktična nastava  u jutarnjim satima:

Ponedjeljak: 07:05-13:05 sati

Utorak: 07:05-13:05 sati

Srijeda: 07:05-13:05

Četvrtak: 07:05-13:05 sati

Petkom smo uvijek svi.

Praktična nastava u popodnevnim satima:

Ponedjeljak: 13:00 – 17:00 sati

Utorak: 13:00-17:00 sati

Srijeda: 13:00-17:00 sati

Četvrtak: 13:00-17:00 sati


Klesarska škola Pučišća