2019-12-27 09:57:22

NATJEČAJ ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH OBAVIJEST; ROK ZA PRIJAVU PRODUŽUJE SE!

Rok za prijavu produžuje se do 24.1.2020, a upisi će se odvijati u vremenu od 27.01.2020 do 07.02.2020 svaki dan od pon - petka u vremenu od 08:00 -13:00 sati.

Srdačan pozdrav


Klesarska škola Pučišća