2020-01-17 14:18:03

Obavijest o promjeni e-mail adrese Klesarske škole

Nova e-mail adresa škole je 

klesarska-skola@klesarska.tcloud.hr

stara adresa je ugašena.


Klesarska škola Pučišća