2020-03-21 10:48:15

Odluka o načinu rada za vrijeme trajanja epidemije

Donesena je  Odluka o načinu rada za vrijeme epidemije:

 

http://ss-klesarska-pucisca.skole.hr/dokumenti/dokumentiskole?dm_document_id=388&dm_rev=1&dm_dnl=1


Klesarska škola Pučišća