2020-05-22 10:15:01

OBAVIJESTI ZA ZAVRŠNE RAZREDE

Dragi maturanti

Klesarski tehničari (4. razred) počinju odrađivati praksu u ponedjeljak 25.5.

Putnici imaju organizirani prijevoz od Supetra do Pučišća na trajekt iz Splita u nedjelju u 18:15.

Nacrt u AutoCAD-u treba predati do utorka 27.5., a do tada trebaju biti definirane sve dimenzije kamena. Ako nacrt u AutoCAD-u ne zadovoljava rad treba nacrtati ručno i treba biti gotov do srijede 28.5. u 14:00.

Od 1. do 5.6. u radionici će se izrađivati završni rad. Potrebno raditi pedantno i iskoristiti svo vrijeme koje vam je na raspolaganju kako bi rad udovoljio najvišim klesarskim standardima.

Obrana završnog rada prema novoj odluci i slobodnim terminima koje diktiraju državna matura i blagdan Tjelova održat će se 15.6. O detaljima ćete biti dodatno obaviješteni.

3b razred započinje s odrađivanjem prakse 8.6. O svim detaljima bit će obaviješteni nekoliko dana ranije. Praksa će trebati biti odrađena kroz 5 tjedana. Prijevoz odnosno dolazak i smještaj u domu bit će organizirani od strane škole.

Srdačan pozdrav


Klesarska škola Pučišća