2020-06-08 13:29:27

TERMINI ZAVRŠNOG RADA ZA KLESARE

Budući da moramo odraditi još određeni broj sati praktične nastave u 3b razredu obrana završnog rada, kako je ranije najavljeno, bit će ponešto odgođena.

Na 14. sjednici Nastavničkog vijeća definirani su sljedeći termini:

Izrada nacrta za završni rad klesara, odnosno finalizacija nacrta, odradit će 16. i 17. lipnja u Klesarskoj školi.

Izrada praktičnog rada u radionici Klesarske škole u trajanju od pet radnih dana realizirat će se od 17. do 21. kolovoza.

Obrana završnog rada bit će: hrvatski jezik 24.8 (ponedjeljak) s početkom u 8:00 i usmena obrana 25.8. (utorak) s početkom u 8:00.

Srdačan pozdrav

 


Klesarska škola Pučišća