2020-07-04 19:45:50

DOPUNSKI RAD POČINJE U PONEDJELJAK 6. SRPNJA 2020.

DOPUNSKI RAD

prvi sat počinje u 8:00. Pauza u dogovoru s nastavnikom.

SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1. ENGLESKI ENGLESKI ENGLESKI ENGLESKI MATEMATIKA
POZN. NACRTA MATEMATIKA MATEMATIKA
POZN. NACRTA POZN. NACRTA POZN. NACRTA POZN. NACRTA
MATEMATIKA
2. POZN. NACRTA ENGLESKI ENGLESKI ENGLESKI POZN. NACRTA
MATEMATIKA POZN. NACRTA POZN. NACRTA POZN. NACRTA
MATEMATIKA MATEMATIKA
3. KLES. KONSTR. ENGLESKI ENGLESKI ENGLESKI  
MATEMATIKA KLES. KONSTR. MATEMATIKA MATEMATIKA
KLES. KONSTR. KLES. KONSTR.
4. KLES. KONSTR. KLES. KONSTR. KLES. KONSTR. KLES. KONSTR.  
5. KLES. KONSTR. KLES. KONSTR.      

 


Klesarska škola Pučišća